Nederlandse studenten hebben recht op loonheffingskorting. Deze heffing wordt vaak automatisch gegeven door de werkgever. Wanneer dit niet het geval is kan je deze eventueel aanvragen via de belastingdienst of via je werkgever.

Heeft de loonheffingskorting effect op mijn studiefinanciering?

De korting is bedoelt om studenten te stimuleren een bijbaan (of meerdere) te nemen. De korting heeft dus geen effect op de studiefinanciering en zorgtoeslag die je als student van de overheid ontvangt.

Hoe kan ik de loonheffingskorting aanvragen?

De heffing is vaak al actief gesteld door de werkgever. Mocht dit niet het geval zijn kan deze aangevraagd worden via de belastingdienst of je werkgever. Het formulier is gemakkelijk online in te vullen nadat je met je DigID hebt ingelogd bij de belastingdienst.

Je kan er ook voor kiezen om de korting niet aan te vragen. Het bedrag spaart zich dan op tot het einde van het jaar. De belastingdienst stuurt vervolgens een brief waarop een bedrag staat die je nog terug hoort te krijgen. Zo is het niet activeren van de loonheffingskorting ook als “spaarmiddel” te beschouwen.

Als student heb je daarnaast de mogelijkheid om bij het loonheffingskorting formulier de studenten- en scholierenregeling aan te vragen. Met deze regeling biedt de overheid de mogelijkheid om je loonheffingskorting per kwartaal uit te keren. Wil je dit doen, moet je wel voldoen aan een aantal criteria die de belastingdienst stelt. Deze vind je op de website van de overheid.

Ik heb meerdere baantjes, maakt dit uit?

Als student kun je natuurlijk meerdere bijbaantjes hebben, dit heeft ook effect op je loonheffingskorting. Je mag maar bij een werkgever korting krijgen op je inkomen. Het is verstandig om te kiezen voor de werkgever waarbij je de meeste uren (= meeste loon) maakt.

Wanneer je meerdere baantjes hebt kun je dit doorgeven aan de werkgever waar je de loonheffingskorting wilt ontvangen. Deze verrekend de loonheffingskorting vervolgens met het brutoloon, zodat jij netto meer overhoudt.

Blijkt het dat je meer uren hebt gemaakt bij je andere baan, dan zal de belastingdienst hiervan een melding sturen. Je krijgt dan alsnog het teveel betaalde bedrag aan belasting terug.

Als je niet meldt dat je bij twee werkgevers loonheffingskorting krijgt heeft de belastingdienst dit door. Je krijgt dan aan het einde van het jaar een brief waarin een bedrag wordt vermeld dat moet worden terugbetaalt, dit omdat je te weinig belasting hebt betaald.

Wat is de maximale loonheffingskorting die ik kan ontvangen?

De korting die je ontvangt is afhankelijk van je inkomen, leeftijd en fiscale partner. Het is ook mogelijk om korting te ontvangen wanneer je geen baan hebt, hiervoor is een speciale regeling die te maken heeft met je fiscale partner. Het maximale bedrag is dus voor elk individu verschillend. De belastingdienst stelt wel een maximale korting van €2.033 voor personen jonger dan 65 jaar.

Naast de loonheffingskorting zijn er ook nog 12 andere kortingen waarvoor je als werknemer in aanmerking kan komen.