Wanneer er gewerkt wordt voor een werkgever bestaat er het recht op de arbeidskorting, de arbeidskorting is een heffingskorting die wordt verkregen wanneer er gewerkt word. De werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen, de hoogte van de arbeidskorting verschilt per werknemer.

Hoogte arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting verschilt en dit heeft te maken met de leeftijd en van de hoogte van het arbeidsinkomen. Is het arbeidsinkomen niet hoger dan € 40.248, dan is de arbeidskorting ten minste evenveel zoals de werkgever deze op het arbeidsloon heeft ingehouden. De arbeidskorting is maximaal het bedrag dat bij het geboortejaar hoort. Met het vermelde bedrag houdt de belastingdienst rekening bij de aanslag inkomstenbelasting en volksverzekeringen. Hieronder staan de arbeidskortingen per leeftijd en inkomen vermeld:

In 2013 nog niet de AOW-leeftijd bereikt

Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen niet meer dan Arbeidskorting
€ 8.816 1,827% x arbeidsinkomen
€ 8.816 € 18.502 € 161 + 16,115% x (arbeidsinkomen – € 8.816)
€ 18.502 € 40.248 € 1.723
€ 40.248 € 69.573 € 1.723 – 4% x (arbeidsinkomen – € 40.248)
€ 69.573 € 550

Geboren voor 1948

Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen niet meer dan Arbeidskorting
€ 8.816 0,943% x arbeidsinkomen
€ 8.816 € 18.492 € 84 + 8,319% x (arbeidsinkomen – € 8.816)
€ 18.492 € 40.248 € 890
€ 40.248 € 69.573 € 890 – 2,064% x (arbeidsinkomen – € 40.248)
€ 69.573 € 284