Belastingplichtig en woonachtig in Nederland, dan is er recht op de algemene heffingskorting. Van de algemene heffingskorting kan in sommige gevallen volledig gebruik worden gemaakt, maar dat hangt af van het inkomen en de leeftijd. De Algemene heffingskorting is voor 2013 vastgesteld op €2.001 als de AOW-leeftijd nog niet behaald is. Is de AOW-leeftijd wel bereikt dan is de algemene heffingskorting vastgesteld op €1.034. De algemene heffingskorting is een heffingskorting die vermeld staat in de Wet inkomstenbelasting 2001 van Nederland.

De algemene heffingskorting wordt ook uitbetaald wanneer er geen of een laag inkomen is. Het is wel van belang dat er een fiscale partner bestaat voor meer dan 6 maanden en dat de fiscale partner voldoende belasting is verschuldigd.

Vervallen van de algemene heffingskorting

Vanaf het jaar 2024 zal de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende persoon vervallen. De belastingdienst is al vanaf het jaar 2009 aan het afbouwen van deze regeling. In 2013 is het afhankelijk van de leeftijd of er met de afbouw van de algemene heffingskorting te maken word gekregen.