Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting zijn kortingen waardoor je minder belasting hoeft te betalen. De heffingskortingen is van toepassing wanneer je in loondienst bent. Jouw werkgever houdt dan rekening met deze heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting vallen onder de loonheffingskorting. Doordat je de heffingskortingen krijgt op je brutoloon krijg je meer nettoloon uitbetaald. De twee belangrijkste kortingen op het brutoloon zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Doordat een werkgever deze kortingen toepast op het loon krijg jij meer loon uitbetaald.

Wanneer krijg je loonheffingskorting

Wanneer je werkt in loondienst heb je recht op kortingen die in het voordeel van jezelf zijn. De loonheffingskortingen kunnen worden aangevraagd bij je werkgever of de uitkeringsinstantie. Doordat de loonheffingskorting wordt toegepast op jou, betaalt je werkgever minder belasting en krijg jij meer nettoloon. Het aanvragen van loonheffingskorting doe je middels een formulier die je meestal van je werkgever zult krijgen. Het formulier heeft de naam ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’. Het is wel van belang dat jij weet dat de loonheffingskorting maar door één werkgever kan worden toegepast, dus wanneer je werkt voor meerdere werkgevers zul je deze heffingskortingen maar bij één werkgever aanvragen. Het verstandigst is dan om deze kortingen toe te passen bij de werkgever waar je het meeste werkt en verdient. Werk jij in één jaar bij meerdere werkgevers achter elkaar dan kun je bij elke werkgever de loonheffingskorting aanvragen. Pas je de loonheffingskorting toe op meerdere werkgevers tegelijkertijd, dan moet er belasting worden betaald wanneer de belastingaangifte wordt ingediend.

Verschillende soorten heffingskortingen

Er zijn meerdere kortingen waarop iedereen die belasting betaald in Nederland recht heeft. Zo is er de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en overige heffingskortingen. De algemene heffingskorting is een bedrag die vast staat en voor 2013 is dat € 2.001 wanneer je werkt en als je de AOW-leeftijd hebt bereikt hebt is de algemene heffingskorting voor 2013 € 1.034. En wanneer jij een heel laag inkomen hebt betaald de belastingdienst de algemene heffingskorting. Ook heb jij als werknemer recht op de arbeidskorting. De arbeidskorting is een vastgesteld percentage van het bruto inkomen. De arbeidskorting is daarnaast afhankelijk van je leeftijd en jou inkomen bij je werkgever. Dit hoef je zelf niet aan te geven bij de belastingdienst, dit wordt gedaan door de werkgever. De overige heffingskortingen die door je zelf aangevraagd kunnen worden zijn ouderenkorting, jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.