• zondag , 19 augustus 2018

Loonheffingskorting studenten

Nederlandse studenten hebben recht op loonheffingskorting. Deze heffing wordt vaak automatisch gegeven door de werkgever. Wanneer dit niet het geval is kan je deze eventueel aanvragen via de belastingdienst of via je werkgever.

Heeft de loonheffingskorting effect op mijn studiefinanciering?

De korting is bedoelt om studenten te stimuleren een bijbaan (of meerdere) te nemen. De korting heeft dus geen effect op de studiefinanciering en zorgtoeslag die je als student van de overheid ontvangt.

Hoe kan ik de loonheffingskorting aanvragen?

De heffing is vaak al actief gesteld door de werkgever. Mocht dit niet het geval zijn kan deze aangevraagd worden via de belastingdienst of je werkgever. Het formulier is gemakkelijk online in te vullen nadat je met je DigID hebt ingelogd bij de belastingdienst.

Je kan er ook voor kiezen om de korting niet aan te vragen. Het bedrag spaart zich dan op tot het einde van het jaar. De belastingdienst stuurt vervolgens een brief waarop een bedrag staat die je nog terug hoort te krijgen. Zo is het niet activeren van de loonheffingskorting ook als “spaarmiddel” te beschouwen.

Als student heb je daarnaast de mogelijkheid om bij het loonheffingskorting formulier de studenten- en scholierenregeling aan te vragen. Met deze regeling biedt de overheid de mogelijkheid om je loonheffingskorting per kwartaal uit te keren. Wil je dit doen, moet je wel voldoen aan een aantal criteria die de belastingdienst stelt. Deze vind je op de website van de overheid.

Ik heb meerdere baantjes, maakt dit uit?

Als student kun je natuurlijk meerdere bijbaantjes hebben, dit heeft ook effect op je loonheffingskorting. Je mag maar bij een werkgever korting krijgen op je inkomen. Het is verstandig om te kiezen voor de werkgever waarbij je de meeste uren (= meeste loon) maakt.

Wanneer je meerdere baantjes hebt kun je dit doorgeven aan de werkgever waar je de loonheffingskorting wilt ontvangen. Deze verrekend de loonheffingskorting vervolgens met het brutoloon, zodat jij netto meer overhoudt.

Blijkt het dat je meer uren hebt gemaakt bij je andere baan, dan zal de belastingdienst hiervan een melding sturen. Je krijgt dan alsnog het teveel betaalde bedrag aan belasting terug.

Als je niet meldt dat je bij twee werkgevers loonheffingskorting krijgt heeft de belastingdienst dit door. Je krijgt dan aan het einde van het jaar een brief waarin een bedrag wordt vermeld dat moet worden terugbetaalt, dit omdat je te weinig belasting hebt betaald.

Wat is de maximale loonheffingskorting die ik kan ontvangen?

De korting die je ontvangt is afhankelijk van je inkomen, leeftijd en fiscale partner. Het is ook mogelijk om korting te ontvangen wanneer je geen baan hebt, hiervoor is een speciale regeling die te maken heeft met je fiscale partner. Het maximale bedrag is dus voor elk individu verschillend. De belastingdienst stelt wel een maximale korting van €2.033 voor personen jonger dan 65 jaar.

Naast de loonheffingskorting zijn er ook nog 12 andere kortingen waarvoor je als werknemer in aanmerking kan komen.

400-101 PDF exams 70-410 PDF exams 050-SEPROAUTH-02 PDF exams 200-120 PDF exams MB2-703 PDF exams 070-462 PDF exams 70-462 PDF exams 70-461 PDF exams 070-410 PDF exams JN0-102 PDF exams 70-411 PDF exams C_TADM51_731 PDF exams C4090-958 PDF exams 70-483 PDF exams EX300 PDF exams 070-461 PDF exams MB2-702 PDF exams MB7-702 PDF exams 220-802 PDF exams 400-101 PDF exams 646-206 PDF exams 700-501 PDF exams 70-480 PDF exams C4040-108 PDF exams MB2-701 PDF exams 070-411 PDF exams 100-101 PDF exams 640-554 braindumps 700-505 braindumps 70-457 braindumps 70-460 braindumps C2150-197 braindumps EX0-001 braindumps 070-243 braindumps 70-466 braindumps C_THR12_66 braindumps C4040-225 braindumps 1Z0-061 braindumps 70-347 braindumps C4090-452 braindumps VCP-550 braindumps 070-177 braindumps 070-412 braindumps 70-417 braindumps 70-463 braindumps 70-488 braindumps C_HANATEC131 braindumps C2090-303 braindumps C2090-614 braindumps 70-331 braindumps MB5-705 braindumps 070-247 braindumps 070-347 braindumps 070-463 braindumps 300-206 braindumps 70-243 braindumps 74-325 braindumps C2020-622 braindumps C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 Certification exam C4040-224 Certification exam C4090-450 Certification exam C4120-783 Certification exam EX200 Certification exam MB2-700 Certification exam MB3-700 Certification exam MB6-869 Certification exam OG0-093 Certification exam VCP-510 Certification exam VCP550 Certification exam 070-178 Certification exam 070-331 Certification exam 070-467 Certification exam 070-667 Certification exam 070-684 Certification exam 400-101 Certification exam 70-410 Certification exam 050-SEPROAUTH-02 Certification exam 200-120 Certification exam MB2-703 Certification exam 070-462 Certification exam 70-462 Certification exam 70-461 Certification exam 070-410 Certification exam JN0-102 Certification exam 70-411 Certification exam C_TADM51_731 Certification exam C4090-958 Certification exam 70-483 Certification exam EX300 Certification exam 070-461 Certification exam MB2-702 Certification exam MB7-702 Certification exam 220-802 Certification exam 400-101 Certification exam 646-206 Certification exam 700-501 Certification exam 70-480 Certification exam C4040-108 Certification exam MB2-701 Certification exam 070-411 Certification exam 100-101 Certification exam 640-554 Certification exam 700-505 Certification exam 70-457 Certification exam 70-460 Certification exam C2150-197 Certification exam EX0-001 Certification exam 070-243 Certification exam 70-466 Certification exam C_THR12_66 Certification exam C4040-225 Certification exam 1Z0-061 Certification exam 70-347 Certification exam C4090-452 Certification exam VCP-550 Certification exam 070-177 Certification exam 070-412 Certification exam 70-417 Certification exam 70-463 Certification exam 70-488 Certification exam C_HANATEC131 Certification exam C2090-303 Certification exam C2090-614 Certification exam 70-331 Certification exam MB5-705 Certification exam 070-247 Certification exam 070-347 Certification exam 070-463 Certification exam 300-206 Certification exam 70-243 Certification exam 74-325 Certification exam C2020-622 Certification exam C2030-283 Certification exam C2090-540 Certification exam C2180-278 test HP0-J73 test ICBB test 070-246 test 070-341 test 070-417 test 070-457 test 070-458 test 1Z0-481 test 1Z0-599 test 300-207 test 70-246 test 70-414 test A00-240 test C_TAW12_731 test C4030-670 test C4040-224 test C4090-450 test C4120-783 test EX200 test MB2-700 test MB3-700 test MB6-869 test OG0-093 test VCP-510 test VCP550 test 070-178 test 070-331 test 070-467 test 070-667 test 070-684 test C2020-703 test C2040-406 test C2040-407 test C2040-840 test C2050-241 test C2070-588 test C2180-400 test C4060-156 test C4090-451 test CAT-060 test CCA-410 test CLO-001 test CSSGB test CV0-001 test C2020-702 test C2020-703 test C2040-406 test 1Z0-144 PDF exams