• donderdag , 20 september 2018

Loonheffingskorting

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting zijn kortingen waardoor je minder belasting hoeft te betalen. De heffingskortingen is van toepassing wanneer je in loondienst bent. Jouw werkgever houdt dan rekening met deze heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting vallen onder de loonheffingskorting. Doordat je de heffingskortingen krijgt op je brutoloon krijg je meer nettoloon uitbetaald. De twee belangrijkste kortingen op het brutoloon zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Doordat een werkgever deze kortingen toepast op het loon krijg jij meer loon uitbetaald.

Wanneer krijg je loonheffingskorting

Wanneer je werkt in loondienst heb je recht op kortingen die in het voordeel van jezelf zijn. De loonheffingskortingen kunnen worden aangevraagd bij je werkgever of de uitkeringsinstantie. Doordat de loonheffingskorting wordt toegepast op jou, betaalt je werkgever minder belasting en krijg jij meer nettoloon. Het aanvragen van loonheffingskorting doe je middels een formulier die je meestal van je werkgever zult krijgen. Het formulier heeft de naam ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’. Het is wel van belang dat jij weet dat de loonheffingskorting maar door één werkgever kan worden toegepast, dus wanneer je werkt voor meerdere werkgevers zul je deze heffingskortingen maar bij één werkgever aanvragen. Het verstandigst is dan om deze kortingen toe te passen bij de werkgever waar je het meeste werkt en verdient. Werk jij in één jaar bij meerdere werkgevers achter elkaar dan kun je bij elke werkgever de loonheffingskorting aanvragen. Pas je de loonheffingskorting toe op meerdere werkgevers tegelijkertijd, dan moet er belasting worden betaald wanneer de belastingaangifte wordt ingediend.

Verschillende soorten heffingskortingen

Er zijn meerdere kortingen waarop iedereen die belasting betaald in Nederland recht heeft. Zo is er de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en overige heffingskortingen. De algemene heffingskorting is een bedrag die vast staat en voor 2013 is dat € 2.001 wanneer je werkt en als je de AOW-leeftijd hebt bereikt hebt is de algemene heffingskorting voor 2013 € 1.034. En wanneer jij een heel laag inkomen hebt betaald de belastingdienst de algemene heffingskorting. Ook heb jij als werknemer recht op de arbeidskorting. De arbeidskorting is een vastgesteld percentage van het bruto inkomen. De arbeidskorting is daarnaast afhankelijk van je leeftijd en jou inkomen bij je werkgever. Dit hoef je zelf niet aan te geven bij de belastingdienst, dit wordt gedaan door de werkgever. De overige heffingskortingen die door je zelf aangevraagd kunnen worden zijn ouderenkorting, jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.

400-101 PDF exams 70-410 PDF exams 050-SEPROAUTH-02 PDF exams 200-120 PDF exams MB2-703 PDF exams 070-462 PDF exams 70-462 PDF exams 70-461 PDF exams 070-410 PDF exams JN0-102 PDF exams 70-411 PDF exams C_TADM51_731 PDF exams C4090-958 PDF exams 70-483 PDF exams EX300 PDF exams 070-461 PDF exams MB2-702 PDF exams MB7-702 PDF exams 220-802 PDF exams 400-101 PDF exams 646-206 PDF exams 700-501 PDF exams 70-480 PDF exams C4040-108 PDF exams MB2-701 PDF exams 070-411 PDF exams 100-101 PDF exams 640-554 braindumps 700-505 braindumps 70-457 braindumps 70-460 braindumps C2150-197 braindumps EX0-001 braindumps 070-243 braindumps 70-466 braindumps C_THR12_66 braindumps C4040-225 braindumps 1Z0-061 braindumps 70-347 braindumps C4090-452 braindumps VCP-550 braindumps 070-177 braindumps 070-412 braindumps 70-417 braindumps 70-463 braindumps 70-488 braindumps C_HANATEC131 braindumps C2090-303 braindumps C2090-614 braindumps 70-331 braindumps MB5-705 braindumps 070-247 braindumps 070-347 braindumps 070-463 braindumps 300-206 braindumps 70-243 braindumps 74-325 braindumps C2020-622 braindumps C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 Certification exam C4040-224 Certification exam C4090-450 Certification exam C4120-783 Certification exam EX200 Certification exam MB2-700 Certification exam MB3-700 Certification exam MB6-869 Certification exam OG0-093 Certification exam VCP-510 Certification exam VCP550 Certification exam 070-178 Certification exam 070-331 Certification exam 070-467 Certification exam 070-667 Certification exam 070-684 Certification exam 400-101 Certification exam 70-410 Certification exam 050-SEPROAUTH-02 Certification exam 200-120 Certification exam MB2-703 Certification exam 070-462 Certification exam 70-462 Certification exam 70-461 Certification exam 070-410 Certification exam JN0-102 Certification exam 70-411 Certification exam C_TADM51_731 Certification exam C4090-958 Certification exam 70-483 Certification exam EX300 Certification exam 070-461 Certification exam MB2-702 Certification exam MB7-702 Certification exam 220-802 Certification exam 400-101 Certification exam 646-206 Certification exam 700-501 Certification exam 70-480 Certification exam C4040-108 Certification exam MB2-701 Certification exam 070-411 Certification exam 100-101 Certification exam 640-554 Certification exam 700-505 Certification exam 70-457 Certification exam 70-460 Certification exam C2150-197 Certification exam EX0-001 Certification exam 070-243 Certification exam 70-466 Certification exam C_THR12_66 Certification exam C4040-225 Certification exam 1Z0-061 Certification exam 70-347 Certification exam C4090-452 Certification exam VCP-550 Certification exam 070-177 Certification exam 070-412 Certification exam 70-417 Certification exam 70-463 Certification exam 70-488 Certification exam C_HANATEC131 Certification exam C2090-303 Certification exam C2090-614 Certification exam 70-331 Certification exam MB5-705 Certification exam 070-247 Certification exam 070-347 Certification exam 070-463 Certification exam 300-206 Certification exam 70-243 Certification exam 74-325 Certification exam C2020-622 Certification exam C2030-283 Certification exam C2090-540 Certification exam C2180-278 test HP0-J73 test ICBB test 070-246 test 070-341 test 070-417 test 070-457 test 070-458 test 1Z0-481 test 1Z0-599 test 300-207 test 70-246 test 70-414 test A00-240 test C_TAW12_731 test C4030-670 test C4040-224 test C4090-450 test C4120-783 test EX200 test MB2-700 test MB3-700 test MB6-869 test OG0-093 test VCP-510 test VCP550 test 070-178 test 070-331 test 070-467 test 070-667 test 070-684 test C2020-703 test C2040-406 test C2040-407 test C2040-840 test C2050-241 test C2070-588 test C2180-400 test C4060-156 test C4090-451 test CAT-060 test CCA-410 test CLO-001 test CSSGB test CV0-001 test C2020-702 test C2020-703 test C2040-406 test 1Z0-144 PDF exams